اعضای هیئت مدیره انجمن

علی-عموعابدینی-200x300

علی عمو عابدینی
خزانه دار

دکتر ملکی (13)

شاهپور ملکی
نایب رئیس هیئت مدیره

آقای امیری

حجة الاسلام ابراهیم امیری
رئیس هیت مدیره

دکترمشهدی محمد اسمعیلی

دکتر ایوالقاسم مشهدی محمد اسمعیلی
عضو اصلی

حاجعلی عسگری
عضو اصلی

احد طیبی

احد طیبی
عضو اصلی

مهندس جمال عزیزی

جمال عزیزی
عضو اصلی

امیر عذیری
عضو اصلی

آقای محمدی صفا

احمد محمدی صفا
مدیر عامل و عضو اصلی

اعضای علی البدل هیئت مدیره