اقدامات آزمایش خاک

در روز شنبه ۹۸/۱۲/۲۴ با حضور مهندس سپاه منصور مشاور طرح بیمارستان تخصصی خیریه امام علی (ع) شهرستان قدس، مهندس صالحی ، مهندس اوتادی پیمانکار آزمایش خاک و مدیر پروژه ساخت بیمارستان آقای خراسانی ، مهندس موسوی مسئول روابط عمومی پروژه به همراه برخی  از خیرین محترم از جمله حاج آقا کامرانی و محمدی بازدید بعمل آمد و کلیه اقدامات آزمایش خاک در۶ گمانه هر کدام تقریبا ۵۰ متر انجام طی گزارش به مدیر عامل محترم گروه ۴ مهندس طرح فاز یک و دو تحویل گردید و تاکید بر دستور اقدام به پیشرفت داشتتد.