بازدید معاونت شهرداری

بازدید معاونت محترم شهرداری حاج کامران محمدخانی به همراه خیر محترم جناب آقای حاج علی مقدم از پروژه ساخت بیمارستان خیریه امام علی (ع)

تاکنون قریب ۱۵۰۰هزار پانصد کامیون خاک و مخلوط از محل انتقال و با هماهنگی و همکاری ارزشمند شهرداری و نیروهای زحمتکش بجهت توسعه فضای سبز به محل های مشخص شده تخلیه شده است.