میلگرد و آهن آلات

*میلگرد خریداری شده بیمارستان *

اولین تریلی بار میلگرد خریداری شده بیمارستان همزمان با روز سوم خاکبرداری تخلیه شد

از تمامی خیرین ، مردم شریف و مسئولین دعوت بعمل می آید از از روند ساخت اولین بیمارستان خیریه در شهرستان قدس بازدید بعمل آورند و با کمک های مالی خود ما را در ساخت هرچه سریعتر و بهتر این مجموعه یاری نمایند.

شماره حساب بانک ملت
۱۹۳۹۲۶۷۲۳۱
شماره کارت بانک ملت
۶۲۰۷۱_۹۸۴۵_۳۳۷۷_۶۱۰۴
جهت دریافت کمکهای نقدی شما عزیزان و همراهان همیشگی می‌باشد.