در حال حاضر اعضای هیئت مؤسس انجمن ، بعلاوه تعدادی از معتمدین محلی از جمله : 2 نفر روحانی، 4 نفر دکتر، 7 نفر فرهنگی ، 10 نفر از مجموعه ایثارگران، 12 نفر از مجموعه صنایع و اصناف و 6 نفر از مسئولین ادارات شهرستان قدس بعنوان هیئت امناء این انجمن مشغول به انجام وظیفه می باشند . اسامی این عزیزان به شرح ذیل میباشد :

1-حجة الاسلام اصغر قاسمی
2-حجة الاسلام ابراهیم امیری
3-سید حسین محمدی
4-عزیز کامرانی
5-اصغر علی اکبری
6-صفر علی اسحاقی
7-هادی تیموری
8-سید مهدی محمدی
9-عباس باوجار
10-احمد محمدی صفا
11-مرتضی وطن دوست
12-داود حسینی
13-حسین محجوبی راد
14-حاجعلی عسگری
15-مالک اژدر برق
16-رضا احمدیان
17-محمد محمد علیزاده
18-حسینعلی قاسمیان
19-دکتر پرویز باقرپور
20-محمود نجفی
21-اصغر اربابی
22-علی عمو عابدینی
23-علیرضا نعیمی
24-قدرت الله کریمی
25-حمیدرضا وفائی نژاد
26-محمد حسین جریته
27-احمد خراسانی
28-نورالله طاهری
29-صادق مهماندوست
30-صادق یوسفی
31-دکتر قاسم مشهدی اسماعیلی
32-دکتر شاهپور ملکی
33-دکتر مسعود وارث
34-سعید حسنی
35-علی اکبر سلیمانی
36-علی تاج زاده
37-حسینعلی مقدم
38-اکبر سروری
39-جمال عزیزی
40-احد طیبی
41-محمد تقی شکریان
42-حسین چناقچی
43-کامبیز پیشکاری
44-حسینعلی حیدری
45-رضا نجفی
46-امیر عذیری
47-محمد خدابنده لو
48-حسین نوروزی
49-مهدی چیوائی
50-حسن چیوائی

* اعضای علی البدل هیئت امناء
1- صفر علی کامیار
2- بهزاد لطفی
3- عزیز کاظمی
4- بتول وجدانی